Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jindřich Švec

IČO: 72664029
Evidenční číslo: 260/23/R-EZ-E2A
Datum platnosti: 10. 1. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
© 2023 TIČR, B-SOFT