Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jiří Hána, Ph.D.


Evidenční číslo: 4831/24/R-PZ-F1,F2,G1,G2
Datum platnosti: 27. 5. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 726/23/R-TZ-HK4,KK4,PK4,NI,NII
Datum platnosti: 22. 3. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT