Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Tomáš Hořan


Evidenční číslo: 210/22/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 16. 11. 2027
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
© 2023 TIČR, B-SOFT