Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Marian Hřebíček

IČO: 6063413
Evidenční číslo: 320/22/R-PZ-F1,G1
Datum platnosti: 30. 11. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT