Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Martin Blahuta

IČO: 70318221
Evidenční číslo: 2327/24/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 19. 3. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2472/23/R-PZ-E2,F1,F2,F3,F6,G1,G2,G3
Datum platnosti: 27. 9. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT