Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Benda

IČO: 9035982
Evidenční číslo: 177/23/R,Z/E-ZZ-c,c1,c2,c3
Datum platnosti: 16. 6. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT