Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Petr Horník

IČO: 1727028
Evidenční číslo: 2713/23/R-PZ-F1,G1
Datum platnosti: 1. 11. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT