Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Kamil Hofstetter

IČO: 75954966
Evidenční číslo: 31/22/R,Z-ZZ-a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,b,b1,b2
Datum platnosti: 13. 10. 2027
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT