Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Miroslav Štolba

IČO: 4997760
Evidenční číslo: 29/22/R,Z-ZZ-a,a1,a2,b,b1
Datum platnosti: 11. 10. 2027
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT