Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Vilém Zeiler


Evidenční číslo: 146/22/R-PZ-F1,G1
Datum platnosti: 3. 10. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT