Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Daniel Otipka

IČO: 1692941
Evidenční číslo: 4501/24/R-PZ-E2,F1,F2,F3,F4,G1
Datum platnosti: 29. 4. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT