Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jaroslav Turek

IČO: 71936220
Evidenční číslo: 112/23/R,Z-ZZ-a,a1,a2
Datum platnosti: 21. 3. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT