Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ivo Formánek

IČO: 63744589
Evidenční číslo: 134/22/R-TZ-NI,NII,NP
Datum platnosti: 26. 10. 2027
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 348/24/R,Z-ZZ-a,a1,b
Datum platnosti: 23. 4. 2029
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT