Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Karel Dohnal

IČO: 8623376
Evidenční číslo: 46/22/R,Z/E-ZZ-c,c1,c2
Datum platnosti: 6. 12. 2027
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT