Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Bc. Jiří Bečka

IČO: 67358721
Evidenční číslo: 4681/24/R-PZ-F1,G1,G2
Datum platnosti: 9. 5. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT