Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Petr Merta

IČO: 40252591
Evidenční číslo: 57/23/R,Z,Z/E-ZZ-c3
Datum platnosti: 18. 9. 2025
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT