Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Vondráček

IČO: 48891941
Evidenční číslo: 1019/23/R-TZ-PK4,HK4,NI,NII
Datum platnosti: 31. 5. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT