Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Kadlček

IČO: 76612538
Evidenční číslo: 440/23/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 25. 1. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 588/23/R-PZ-B,G4
Datum platnosti: 7. 2. 2025
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT