Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Petr Čihák

IČO: 8772550
Evidenční číslo: 2377/23/R-PZ-E2,F1,F2,F6,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 7. 11. 2024
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 4.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT