Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Petr Skařupa

IČO: 40327612
Evidenční číslo: 1888/23/R-PZ-C1,C2,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 29. 5. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 4.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT