Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Aleš Buršík

IČO: 4766270
Evidenční číslo: 2649/23/R-PZ-C1,F1,F2,F3,F5,G1
Datum platnosti: 30. 10. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT