Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jaroslav Hofman

IČO: 73615633
Evidenční číslo: 507/23/R-TZ-PK4,HK4,NII
Datum platnosti: 8. 2. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT