Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Karel Hauzner


Evidenční číslo: 96/23/R,Z,Z/E-ZZ-c
Datum platnosti: 11. 11. 2024
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT