Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Petr Bílek

IČO: 73957607
Evidenční číslo: 529/23/R-PZ-C1,F1,F5,G1
Datum platnosti: 11. 1. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT