Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Stanislav Steuer

IČO: 13605534
Evidenční číslo: 122/23/R,Z-ZZ-c,c3
Datum platnosti: 4. 8. 2026
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT