Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Zdeněk Kerda

IČO: 49082043
Evidenční číslo: 674/23/R-TZ-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum platnosti: 15. 3. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 20. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT