Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Antonín Rajsigl


Evidenční číslo: 367/22/R-PZ-A1,E1,E2,F1,F2,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 17. 12. 2025
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT