Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Roman Calda

IČO: 70731403
Evidenční číslo: 1748/23/R-TZ-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum platnosti: 22. 11. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 2375/23/R-PZ-F1,F2,G1,G2,G3
Datum platnosti: 6. 9. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 4.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT