Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ivan Schmeister


Evidenční číslo: 1213/23/R-TZ-PK1,HK2,NI,NII
Datum platnosti: 28. 6. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 1309/23/R-PZ-A1,A2,B,C1,C2,C3,D,E1,E2,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Datum platnosti: 23. 2. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 908/23/R-PZ-C3,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Datum platnosti: 23. 2. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT