Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ivan Schmeister

IČO: 43865925
Evidenční číslo: 908/23/R-PZ-C3,F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Datum platnosti: 23. 2. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 31. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT