Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jaroslav Jirák

IČO: 49079646
Evidenční číslo: 759/23/R-PZ-E2,F1,F2,F3,G1,G2,G3,G4
Datum platnosti: 10. 5. 2024
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT