Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Igor Brik


Evidenční číslo: 3771/24/R-PZ-C1,C3,D,F1,F2,F3,F5,G1,G4
Datum platnosti: 4. 3. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT