Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Josef Kukuczka

IČO: 15442845
Evidenční číslo: 1154/23/R-PZ-C1,F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3
Datum platnosti: 20. 3. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT