Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Milan Požár

IČO: 18533884
Evidenční číslo: 391/23/R-EZ-E1A
Datum platnosti: 28. 2. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 31. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT