Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ivan Jílek

IČO: 63128390
Evidenční číslo: 709/23/R-TZ-HK4,KK4,PK4,NII
Datum platnosti: 22. 3. 2028
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT