Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Petr Novák

IČO: 15435628
Evidenční číslo: 2344/24/R-TZ-PK3,HK3,NI,NII
Datum platnosti: 20. 3. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT