Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Jiří Vašinka

IČO: 2430517
Evidenční číslo: 777/23/R-EZ-E2A,E2B
Datum platnosti: 2. 6. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 4.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT