Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Jiří Souček

IČO: 12275158
Evidenční číslo: 2038/24/R-TZ-PK3,HK3,NI
Datum platnosti: 24. 1. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 3194/24/R-PZ-F1,F2,F6,G1,G2,G3
Datum platnosti: 24. 1. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 3340/24/R-PZ-C2,E1,F1,F2,F6,G1,G2,G3
Datum platnosti: 24. 1. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT