Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Dalimír Marek

IČO: 13076531
Evidenční číslo: 1296/23/R-PZ-F2,G3
Datum platnosti: 7. 6. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT