Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Pavel Mádl


Evidenční číslo: 102/23/R,Z-ZZ-a,a1,a2,b,b1
Datum platnosti: 17. 3. 2028
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 2399/24/R-TZ-NI,NII
Datum platnosti: 3. 4. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT