Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Miroslav Loučka

IČO: 11502100
Evidenční číslo: 2637/23/R-PZ-E2,F1,F2,G1,G2,G3
Datum platnosti: 30. 10. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT