Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Michal Kmeč

IČO: 60237422
Evidenční číslo: 1/22/R,Z-ZZ-a,a1,a2,a5,a6
Datum platnosti: 25. 7. 2027
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT