Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Martin Bartl

IČO: 11420936
Evidenční číslo: 1449/23/R-EZ-E1A,E2B
Datum platnosti: 7. 12. 2028
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT