Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Lubomír Magdálek

IČO: 10091742
Evidenční číslo: 2761/23/R-PZ-F1,F2,F3,G1,G2
Datum platnosti: 13. 11. 2028
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT