Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Josef Fabián

IČO: 13564692
Evidenční číslo: 2000/24/R-TZ-PK4,HK4,NI,NII
Datum platnosti: 17. 1. 2029
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 3810/24/R-PZ-E2,F1,F2,F6,G1,G2,G3
Datum platnosti: 11. 3. 2029
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT