Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Zdeněk Bajer

IČO: 18452426
Evidenční číslo: 296/22/R-PZ-G4
Datum platnosti: 20. 5. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 5.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT