Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Pavel Pihrt

IČO: 12019399
Evidenční číslo: 284/22/R-PZ-E2,F1,F2,F3,G1,G2
Datum platnosti: 21. 11. 2027
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT