Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence revizních techniků dle § 18 zákona 250/2021 Sb.

Ing. Miroslav Pulchart


Evidenční číslo: 16/22/R,Z,Z/E-ZZ-a,a1,a2,a3,a4,a5,a6,b,b1,b2,c,c1,c2,c3,d,e
Datum platnosti: 18. 7. 2027
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:
Evidenční číslo: 275/22/R-EZ-E1A,E1B,E2A,E2B,E3A,E3B
Datum platnosti: 19. 12. 2027
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT