Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ACETEX s.r.o.

IČO: 9904671
Adresa sídla: Rybná 716/24, 11000 Praha
Evidenční číslo: 2128/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 9. 8. 2033
Odpovědné osoby: Jaroslav Kejval
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 22/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 9. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Hübner
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT