Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

DIVia stavební s.r.o.

IČO: 9798757
Adresa sídla: U Michelského lesa 1581/2, 14000 Praha
Evidenční číslo: 1121/23/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: 28. 3. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Radovan Jirků, Petr Mana
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT