Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

DHK Group s.r.o.

IČO: 9745068
Adresa sídla: Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3
Evidenční číslo: 127/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 1. 10. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Materna
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT